Regulamin udziału w webinarach na platformie https://webinar.vicommi.pl
 
 1. Webinary, na które dokonywana jest rejestracja organizowane są w datach wskazanych na podstronach wydarzenia, na platformie https://webinar.vicommi.pl
 2. Organizatorem wydarzenia jest Vicommi Media Sp. z o.o., ul. Wierna 23/52, 03-890 Warszawa, NIP: 5243005069, REGON: 528450993, KRS: 0001102154, zwana dalej „Organizatorem”
 3. Uczestnikami wydarzenia są osoby, które dokonają rejestracji oraz uiszczą wskazaną opłatę za udział w wydarzeniu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja dokonana na stronie internetowej https://webinar.vicommi.pl i dokonanie opłaty, zgodnie z podaną ceną biletu, znajdującą się pod adresem https://webinar.vicommi.pl
 5. W ramach opłaty  uczestnik otrzymuje: dostęp do transmisji live, możliwość zadawania pytań i interakcji z prelegentami, certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu.
 6. Jedyną możliwą formą zgłoszenia swojego udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://webinar.vicommi.pl
 7. W przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika opłaty rejestracyjnej Organizator ma prawo odmówić temu Uczestnikowi udziału w Konferencji.
 8. Wpłat za uczestnictwo w wydarzeniu można dokonywać jedynie przy pomocy modułu szybkich płatności (Przelewy24).
 9. Po uiszczeniu opłaty uczestnik otrzyma link, pod którym odbędzie się transmisja. Udostępnianie tego linku osobom trzecim jest surowo zabronione.
 10. Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa i otrzymaniu zwrotu opłaty. Podyktowane jest to faktem otrzymania przez Uczestnika linku do transmisji.
 11. Organizator dokładna wszelkich starań, by sposób przejrzysty i kompletny przedstawić program wydarzenia, zastrzega sobie natomiast prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 12. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora  w zakresie niezbędnym do realizacji udziału w wydarzeniu w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu (w zakresie i czasie określonym przez dedykowane przepisy prawa). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do realizacji udziału w konferencji.
 13. Reklamacji zakupionego udziału w wydarzeniu można dokonać poprzez dokonanie zgłoszenia na adres e-mail kontakt@vicommi.pl. Uprzejmie prosimy, by w treści wiadomości znalazły się: numer zamówienia, imię i nazwisko, treść reklamacji.
 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wiadomości e-mail. Dział obsługi klienta odpowie na reklamację drogą mailową.
 15. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.